1-5 Καφενείο
6. Αγίασμα Αγίου Ηρακλειδίου
7. Γεφύρι Αγίου Ηρακλειδίου
8. Θειούχα νερά
9. Εκκλησιαστικό Μουσείο