ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κοινοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Οίκου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστόδουλος Λάμπρου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99671052
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Χατζηνικολάου (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99456327
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Στέλιος Χ. Χριστοδούλου
   
Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Πέτρου
   
Ονοματεπώνυμο: Βάσος Ν. Βασιλείου
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Χλόη Παύλου (Γραμματέας)
Τηλέφωνο: 99597613
E-mail: kouchloe@hotmail.com
   

Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.