ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιστορία > Κατακλείδα

Δεδομένων των παραπάνω στοιχείων, σχηματίζουμε μια γενική εικόνα της κοινότητας Οίκου του χθες και του σήμερα. Πολλοί είναι αυτοί που νοσταλγούν αυτά που πέρασαν, άλλοι συμβιβάζονται με τα σημερινά δεδομένα, αυτό όμως που έχει σημασία είναι να μην αφήσουμε να χαθεί το παρελθόν αλλά και το παρόν μας. Η από κοινού προσπάθεια για επιβίωση της κοινότητάς μας και η αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής της Μαραθάσας αποτελεί καίριο στόχο που πρέπει να υλοποιήσουμε, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τις ρίζες και την ιστορία μας.

Πηγή:
Μελέτη κατοίκου του Οίκου, Ειρήνης Χαραλάμπους

Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.