ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιστορία > Ιστορικά στοιχεία / Ονομασία

Ιστορικά στοιχεία
Το χωριό, φαίνεται να ιδρύθηκε επί Τουρκοκρατίας, και συγκεκριμένα μετά την κατάπνιξη της επανάστασης του Βίκτορα Ζεμπετού από τους Τούρκους στα μέσα του 17ου αιώνα μ.Χ., όταν  οι παλαιότεροι οικισμοί είχαν καταστραφεί –π.χ. Τρουλλινός- και μεγάλος αριθμός αμάχων σφαγιαστεί.

Ονομασία
Όσον αφορά το όνομα Οίκος που αποδόθηκε στο χωριό, αυτό στηρίζεται σε δυο εκδοχές:
Σύμφωνα με την πρώτη, δύο αδέλφια, ο Νίκος και ο Παναγιώτης ήταν οι πρώτοι που κατοίκησαν την περιοχή. Η τοποθεσία που έκτισε ο Παναγιώτης, που ήταν πολύ καλός ονομάστηκε Καλοπαναγιώτης, και η τοποθεσία που έκτισε ο Νίκος τον «οίκο» του, όπως αποκαλούσε το σπίτι του ονομάστηκε Οίκος.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο ενισχύει αυτή την εκδοχή, αναφέροντας πως τα αδέλφια ήταν τρία, ο Νίκος, ο Παναγιώτης και ο Πέτρος. Αυτοί ήταν και οι πρώτοι που κατοίκησαν την περιοχή. Ο Νίκος επέλεξε να κατοικήσει στην περιοχή όπου βρίσκεται το χωριό, ο Παναγιώτης σε περιοχή απέναντι από το χωριό, η οποία λόγω του καλού του χαρακτήρα, ονομάστηκε Καλοπαναγιώτης, ενώ ο Πέτρος επέλεξε την περιοχή της Σολιάς και συγκεκριμένα την περιοχή όπου βρίσκεται η Κακοπετριά και η οποία οφείλει την ονομασία της στον κακό του χαρακτήρα.
Η δεύτερη εκδοχή, αναφέρει ότι κάποιος κάτοικος του Καλοπαναγιώτη ή γενικότερα της περιοχής, όπως προσθέτει το Κοινοτικό Συμβούλιο,  ήταν αυτός που έκτισε το πρώτο σπίτι ή οίκο στην περιοχή, και έκτοτε είθισται η τοποθεσία και η κοινότητα που δημιουργήθηκε σιγά σιγά να καλείται Οίκος.

Πηγή:
Μελέτη κατοίκου του Οίκου, Ειρήνης Χαραλάμπους

Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.