ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιστορία > Εκπαίδευση

Σε κάθε κοινότητα και κοινωνία, όσο μικρή και αν είναι, η εκπαίδευση αποτελεί επιτακτική ανάγκη του ανθρώπου.

Αρχικά, οι κάτοικοι του Οίκου, μη έχοντας οι ίδιοι σχολείο στην κοινότητά τους πήγαιναν στο σχολείο του Καλοπαναγιώτη. Αργότερα, μαρτυρίες θέλουν την ύπαρξη σχολείο στο χωριό, σε περιοχή που βρίσκεται κάτω από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, του οποίου η ίδρυση και η λειτουργία δεν εξακριβώνεται επαρκώς, λόγω της ανεπάρκειας των πηγών.

Το Δημοτικό Σχολείο Οίκου όπως υφίσταται σήμερα, ιδρύθηκε γύρω στο 1926-27, παρέχοντας στους κατοίκους τη στοιχειώδη εκπαίδευση.

Τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των μαθητών ανά σχολική χρονιά, είναι ελλιπή. Εντούτοις, σύμφωνα με τις προφορικές πηγές, ο αριθμός των μαθητών μέχρι και τη δεκαετία του 1940, ανερχόταν στους 30 με 40 ανά σχολικό έτος. Βέβαια ο αριθμός αυτός αυξομειωνόταν, αν λάβουμε υπόψη τα παρακάτω δεδομένα όπως προκύπτουν από τις εγγραφές των μαθητών από το 1974 έως το 2002, οπότε και το Δημοτικό Σχολείο Οίκου έκλεισε τις πόρτες του και μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Δημοτικό Μαραθάσας που βρίσκεται στον Καλοπαναγιώτη.

Σχολική Χρονιά

Αριθμός Μαθητών

Δάσκαλος

1974-1975

44(πλην της Α΄ και Β΄ τάξης)

Α. Εγγλέζος

1978-1979

35

Κ. Κυριακίδου, Λ. Πιερής

1979-1980

35

Κ. Κυριακίδου, Δ. Δημητρίου

1982-1983

27

Δ. Δημητρίου

1983-1984

25

Α. Λουκά, Κ. Κυριάκου

1984-1985

21

Α. Λουκά

1985-1986

18

Β. Γεωργιάδης

1986-1987

17

Β. Γεωργιάδης

1987-1988

21

Ε. Βασιλειάδου

1988-1989

19

Ε. Βασιλειάδου

1989-1990

20

Ν. Νεοφύτου

1990-1991

20

Ν. Νεοφύτου

1991-1992

21

Β. Ολυμπίου

1992-1993

19

Μ. Κάρενου

1993-1994

14

Χ. Χαραλάμπους

1994-1995

20

Χ. Χαραλάμπους

1995-1996

20

Ν. Καλαθά, Ν. Νεοφύτου

1997-1998

23

Σ. Ελευθεριάδης

1998-1999

24

Χ. Χρίστου, Μ. Κωνσταντίνου

1999-2000

22

Ι. Νάτσιος, Α. Νάτσιου

2000-2001 18 Ε. Κέριου
2001-2002 15 Α. Κωνσταντίνου, Β. Ιωάννου

Πηγή:
Μελέτη κατοίκου του Οίκου, Ειρήνης Χαραλάμπους

Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.