ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιστορία > Απασχόληση κατοίκων

Παλαιότερα κύρια απασχόληση των κατοίκων του χωριού, ήταν η γεωργία, η κτηνοτροφία και λιγότερο η οικιακή χειροτεχνία και βιοτεχνία που εξυπηρετούσε κυρίως τις καθημερινές ανάγκες τους. Εύκολα θα μπορούσε κανείς λοιπόν, να δώσει τον χαρακτηρισμό της κλειστής γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας, που βασιζόταν στην αυτάρκεια.

Ειδικότερα,στον τομέα της γεωργίας, οι κάτοικοι του Οίκου απασχολούνταν με τα αμπέλια και τα περβόλια τους. Αφενός από τα αμπέλια παρήγαγαν κρασί, ζιβανία, σταφίδες σιουσιούκο, κκιοφτέρκα και φυσικά το έψημα (= το μέλι του σταφυλιού) το οποίο χρησιμοποιούσαν και για φαρμακευτικούς σκοπούς.

Αφετέρου, τα περιβόλια τους είχαν ως κύρια χαρακτηριστικά τους, τη μικρή έκταση και την ποικιλία αγαθών που καλλιεργούσαν, καλύπτοντας έτσι πολλές από τις διατροφικές τους ανάγκες. Πέραν από τα λαχανικά, οι συκιές, οι αμυγδαλιές και οι ελιές ήταν μερικά από τα απαραίτητα δέντρα που έπρεπε να ευδοκιμούν σε κάθε νοικοκυριό. Μάλιστα οι συκόπιτες ήταν ένα από τα εδέσματα το οποίο φύλαγαν για να τρώνε και το χειμώνα.

Επιπλέον, κάθε σπιτικό έκτρεφε αίγες, από τις έπαιρναν το γάλα, έφτιαχναν χαλλούμια, αναρή και τραχανά. Βέβαια πριν την περίοδο της Αγγλοκρατίας, πολλοί κάτοικοι ήταν βοσκοί και ασχολούνταν αποκλειστικά με τα κοπάδια τους. Αργότερα, όμως, οι Άγγλοι εφάρμοσαν ένα νόμο σύμφωνα με τον οποίο απαγορευόταν η εκτροφή κοπαδιών γιατί τα ζώα κατέστρεφαν τη χλωρίδα του τόπου. Έτσι οι κάτοικοι περιορίστηκαν σε μικρό αριθμό αιγοπροβάτων. Επίσης ως απαραίτητο ζώο κάθε οικογένειας θεωρείτο το γουρούνι, που τους εξασφάλιζε το κρέας, και το γαϊδούρι για τις μεταφορές των προϊόντων τους, είτε από τα αμπέλια, είτε από τα περιβόλια, είτε από τις πανηγύρεις.

Οι πανηγύρεις, ήταν ο χώρος στον οποίο πολλοί από τους κατοίκους πωλούσαν τα προϊόντα τους, ή καλύτερα τα αντάλλασσαν με άλλα. Για παράδειγμα έδιναν ή πωλούσαν σιουσιούκο και έπαιρναν ή αγόραζαν σιτάρι.

Πέραν από τη γεωργία και τη κτηνοτροφία, αρκετοί ήταν οι κάτοικοι που δούλευαν στα μεταλλεία. Αυτοί στην πλειοψηφία τους ήταν άντρες, με εξαίρεση το μεταλλείο του Αμιάντου στο οποίο εργάζονταν και γυναίκες. Άλλα μεταλλεία στα οποία πήγαιναν με τα πόδια για να εργαστούν, ήταν του Χρωμίου, στο Μαυροβούνι και στη Φουκάσα, σήμερα γνωστή ως Σκουριώτισσα.

Επιπρόσθετα, όπως παραειπώθηκε, μερικοί κάτοικοι εργάζονταν στα σπίτια τους με κάποιο είδος οικιακής χειροτεχνίας. Οι γυναίκες ύφαιναν στη βούφα, κοινώς αργαλειός, τα ενδύματα της οικογένειας και όχι μόνο χρησιμοποιώντας μετάξι από μεταξοσκώληκες που έτρεφαν οι ίδιοι ή νήμα που προμηθεύονταν από αλλού.

Παράλληλα πολλοί άντρες εργάζονταν ως τσαγκάρηδες (σκαρπάρηδες) διορθώνοντας υποδήματα και φτιάχνοντας καινούριες μπότες, αφού πρώτα κατεργάζονταν το δέρμα.

Αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι γενικά ό,τι έκαναν, το έκαναν με χειρονακτικές μεθόδους, κάτι που ήταν πραγματικά δύσκολο, και γι’ αυτό ίσχυε η λεγόμενη «προς αντίσυκα». Η συνήθεια δηλαδή, ο ένας να βοηθά τον άλλο, σε οτιδήποτε, όπως στα αμπέλια που απαιτούν αρκετό χρόνο και κόπο, και δεν αρκούν για να ζήσει άνετα μια οικογένεια με τα σημερινά δεδομένα.
Ωστόσο αρκετοί από τους κατοίκους συνεχίζουν να ασχολούνται με τη γεωργία, καλλιεργώντας κυρίως οπωροφόρα δέντρα, όπως ροδακινιές, νεκταρινιές, κερασιές, μηλιές, συκιές κτλ. Βέβαια οι μέθοδοι καλλιέργειας έχουν αλλάξει, όπως επίσης και ο σκοπός, αφού η εμπορευματοποίηση των αγαθών είναι πλέον δεδομένη στην εποχή μας. Γενικότερα πολλές δουλειές που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, δε γίνονται με τον παλιό, παραδοσιακό τρόπο, αφού εξελίχθηκαν ή και βιομηχανοποιήθηκαν, όπως το εργοστάσιο σιουσιούκου που κτίστηκε πριν λίγα χρόνια.
Είναι γεγονός ότι στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, οι κάτοικοι που απέμειναν ασχολούνται με εργασίες που έχουν να κάνουν με τις κατασκευές, με το εμπόριο και τις μεταφορές.

Πηγή:
Μελέτη κατοίκου του Οίκου, Ειρήνης Χαραλάμπους

Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.